Seria 350 ma te same cechy jak seria 80 lecz podaje więcej powietrza i ma bardzo małe zapotrzebowanie na powietrze.

Jednostka może być również używana jako zdalny regulator procesu działając jako transmiter pneumatyczny (wyjście 0,2÷1 bar lub 3÷15 psi) lub jako odbiornik (wejście 0,2÷1 bar, 3÷15 psi).

SZEROKI WYBÓR SPOSOBÓW REGULACJI

 • On-off,
 • Proporcjonalna (P),
 • Proprocjonalno całkująca (P+I),
 • Proprocjonalno całkująco różniczkująca (P+I+D),

Zalety serii 350 

 • Dobra reakcja dynamiczna
 • Szeroki zakres dostępnych przyłączy
 • Dostępne wykonanie ATEX II 2GD
 • Zużycie powietrza: 0,05 Nm3/h
 • Max podawanie powietrza: 3,5 Nm3/h
 • Zakres proporcjonalny regulowany w zakresie od ¥ do 200%
 • Obudowa aluminiowa
 • Działanie rewersyjne
 • Szerokość skali: 100mm